Att tänka på när man budgeterar för underhåll av lekplats

Resurser måste avsättas för underhåll av lekplatser, oavsett om underhållet utförs av dig själv eller av en utomstående.

Om man använder sig av egen personal är det viktigt att se till att de har rätt kompetens, verktyg, maskiner, komponenter och anvisningar. Det man även behöver är tiden att kunna utföra arbetet och det är ofta det som avgör när man tar hjälp utifrån.

När man köper in tjänsten så är det även entreprenören själv som ser till att kompetens, verktyg och maskiner är i ordning.

  • Besiktningar

Standarden EN1176 säger att det ska utföras en årlig besiktning samt funktionskontroller och visuella kontroller. Jag hävdar att med bra checklistor och en kort introduktion kan vem som helst med tillräcklig teknisk bakgrund göra funktionskontroller och visuella kontroller av lekparken.

Den årliga besiktningen är en sak för sig, som enligt min erfarenhet kräver att man jobbar med detta på heltid eller åtminstone nästan på heltid. Man brukar säga att det inte räcker med bara utbildning, utan yrkesfärdigheten kommer med erfarenheten.

Jag besiktigade på min tid ungefär 700 lekplatser om året på heltid. Numera när jag har mer administrativa uppgifter märker jag att jag har klara kunskapsbrister jämfört med våra heltidskontrollanter, trots att jag försöker hålla mig uppdaterad om nya standarder och mycket mer.

Man måste alltså bedöma om den egna organisationen klarar av att utföra alla kontroller eller om det vore bättre att utlokalisera dem, helt eller delvis. Behovet av budgetering beror alltså mycket på de egna behoven.

  • Reparationer och reservdelar

Hur ska man budgetera framtida skador och utmaningar innan de har inträffat? Ja, det är en bra fråga.

Enligt min erfarenhet finns det mycket att förbättra på det området. Vissa ägare till lekplatser budgeterar alltför stora belopp för objekt som redan är i gott skick, och en del budgeterar inte ens så det räcker för att reparera mindre brister.
Att hitta rätt balans är viktigt, även när det gäller underhåll av lekplatser. Vissa situationer, som väder och vandalisering, är svårt att förutse och då självklart svårt att budgetera.

TIPS! Dokumentera tidigare års inköp, t.ex. reparationer och reservdelar för kommande budgetering

Det viktigaste är att reservera tillräckligt med resurser för årsunderhåll. Här rekommenderar jag er att sätta er in i er dokumentation, till exempel vilka reservdelar ni har beställt tidigare år, och att ni använder dessa siffror som underlag för budgeten.

Tips 2! Beställ reservdelar redan i början av året, så ni snabbt kan åtgärda eventuella problem.

En bra tumregel är att budgetera minst 5 000–10 000 kr för lekplatsens underhåll, beroende på storlek och användningsgrad. För den summan kan man förnya de viktigaste delarna, såsom gungbrädor och gunglager.

Större enskilda reparationer kan förutses genom regelbundna årsbesiktningsrapporter.

PlayCare skapar en långtidsplan (LTP) på basis av besiktningsrapporterna.

Saknar ni fortfarande en långtidsplan som hjälp vid underhåll av era lek- och idrottsplatser?

Kontakta oss!

Jens Lindgren
Jens Lindgren
Försäljningschef
PlayCare, p. 040 746 3608
https://www.linkedin.com/in/jenslindgren/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tillgång till den senaste informationen, produktnyheter, härliga tips, idéer och inspiration.