Är du redo för vårens lekar?

Snö och is ger äntligen vika för vårens värme. Användningen av lekplatserna ökar och snart börjar även barnens sommarlov. Som fastighetsägare är du skyldig att se till att det är tryggt att leka och röra sig på lekparken.

Genom regelbunden service på era lekplatser säkerställer ni att trivseln och lekplatsens lekvärde är så bra som möjligt. Regelbundet underhåll har även stor betydelse för lekplatsens säkerhet då man även med små åtgärder kan förebygga allvarliga situationer.

I samband med vårunderhåll är det bra att kontrollera skicket på sitsar och lager på gungredskapen. Moderna lager är oftast tillverkade av rostfritt stål och är i praktiken underhållsfria. Risken för slitage kan dock vara stor i bara några år gamla delar, speciellt om lekplatsen används flitigt. Gör därför en särskild kontroll av rörliga delar och fästpunkter för kedjan, både upptill och nertill. Om skruvarna till gungbrädorna lossnar ofta, är det en bra idé att applicera lite gänglim i skruvgängorna innan de dras åt igen.

Byt gungbräda om mer än 50 procent av sitsen har slitits ner.

Sanden i sandlådor förorenas lätt, särskilt om det inte finns något bra vattentätt skydd för sandlådan. I städer är luftföroreningar ett problem, på landsbygden är det fritt strövande djur. Man brukar rekommendera att byta sand i sandlådan en gång per år. Min erfarenhet är dock att fastighetsbolag brukar förnya sanden vartannat år och tillsätta ny sand vartannat år.

När barn leker kommer det ofta sand utanför sandlådan vilket gör att på många lekplatserna är det dåligt med sand i sandlådan. Oavsett om du lägger till eller byter sand, är det viktigt att du också kommer ihåg att ta bort sanden runt omkring sandlådan. Detta minskar risken för rötskador, särskilt när det gäller sandlådor av trä.

 

Övertäckta sandlådor har ofta rötskador.

Säkerhetsunderlagen är ofta smutsiga efter vintern. Redan vid normal användning kommer det sand på gummiytorna samt andra föroreningar i lekplatsgruset. Gummiytorna måste sannolikt borstas flera gånger under året, eftersom sanden täpper till porerna i gummiytan och gör underlaget hårt och mindre vattengenomsläppligt.

Rengöring av lekplatsgrus är svårare, och det kan man egentligen inte göra på egen hand. Grenar, sten och annat löst material som är lätt att ta bort från underlaget och dess närhet lönar sig att ta bort så ofta som möjligt. Lekplatsgrus och gungsand blir dock tätare och hårdare med tiden, i vissa delar av landet redan efter ett eller två år, och det tillhör därför de största riskfaktorerna på lekplatser.

En av de viktigaste fördelarna med rengöringen är att underlaget luftas, vilket gör att det återfår sin stötdämpande förmåga.

I samband med vårunderhåll är det viktigt att gå igenom alla fästen på redskapen och dra åt dem vid behov. En bra metod att testa om redskapen är hela är att själv gunga, klättra och hoppa i dem. Om de håller för en vuxen, håller de även för ett barn.

 

Nät och rep ska bytas när repets metallkärna är tydligt slitet och skadat.

Rapportera alla eventuella fel

Har du upptäckt problempunkter i lekområdet? Du kan meddela oss här, så tar vi kontakt med dig och lekplatsens ägare. Du kan även beställa en heltäckande årlig besiktning samt vårservice genom att kontakta oss direkt eller be om att bli kontaktad.

Jens Lindgren
Jens Lindgren
Försäljningschef
PlayCare
www.linkedin.com/in/jenslindgren/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tillgång till den senaste informationen, produktnyheter, härliga tips, idéer och inspiration.