Är du redo för vårens lekar?

Fastighetsägare är skyldiga att se till att det är tryggt att leka & röra sig i lekparken. Med regelbunden service säkerställs lekplatsens säkerhet. Läs mer!

Genom regelbunden service på lekplatsen säkerställs lekplatsens säkerhet och lekvärde. Regelbundet underhåll har stor betydelse då man även med små åtgärder kan förebygga farliga situationer.

Vilka är de viktigaste serviceåtgärderna på våren?

I samband med service på våren är det bra att kontrollera skicket på gungsitsar och kedjor. Moderna kedjor är oftast tillverkade av rostfritt stål och är i praktiken underhållsfria men om lekplatsen används flitigt kan slitage på äldre delar finnas. En särskild kontroll bör göras av rörliga delar och kedjans fästen både upptill och nedtill. Om skruvarna till gungbrädena ofta lossnar kan gänglim appliceras i skruvgängorna innan de dras åt igen.

Byt gungsitsen om mer än 50 procent av gummit har slitits ner.

Sanden i sandlådor smutsas lätt ner, särskilt om det saknas bra skydd för sandlådan. I städer är luftföroreningar ett problem, på landsbygden är det fritt strövande djur. Man brukar rekommendera att byta sand i sandlådan en gång per år. När barn leker kommer det oftast sand utanför sandlådan vilket gör att det lätt blir dåligt med sand i sandlådan. Oavsett om du lägger till eller byter sand, är det viktigt att du även tar bort sanden runt omkring sandlådan. Detta minskar risken för rötskador, särskilt när det gäller sandlådor av trä.

Övertäckta sandlådor har ofta rötskador.

Säkerhetsunderlagen är ofta smutsiga efter vintern. Redan vid normal användning kommer det sand på gummiytorna samt andra föroreningar i lekplatsgruset. Gummiytorna måste sannolikt borstas flera gånger under året, eftersom sanden täpper till porerna i gummiytan och gör underlaget hårt och mindre vattengenomsläppligt. Rengöring av lekplatsgrus är svårare, och det kan man egentligen inte göra på egen hand. Grenar, sten och annat löst material som är lätt att ta bort från underlaget och dess närhet lönar sig att ta bort så ofta som möjligt. Lekplatsgrus och gungsand blir dock tätare och hårdare med tiden, i vissa delar av landet redan efter ett eller två år, och det tillhör därför de största riskfaktorerna på lekplatser. En av de viktigaste fördelarna med rengöringen är att underlaget luftas, vilket gör att det återfår sin stötdämpande förmåga.

I samband med vårservice är det viktigt att gå igenom alla fästen på redskapen och dra åt dem vid behov. En bra metod att testa om redskapen är hela är att själv gunga, klättra och hoppa i dem. Om de håller för en vuxen, håller de säkert även för ett barn.

När och rep ska bytas när repets metallkärna är tydligt slitet och skadat.
Jens Lindgren
Jens Lindgren
Försäljningschef, PlayCare
Lappset Group AB
www.linkedin.com/in/jenslindgren/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tillgång till den senaste informationen, produktnyheter, härliga tips, idéer och inspiration.