Ansvaret för lekplatsens och utegymmets säkerhet ligger på dig som ägare

Att äga en lekplats, oavsett om den ligger i ett bostadsområde eller på en skola, innebär ett juridiskt ansvar gentemot allmänheten samt mot de boende eller eleverna på skolan. Markägaren har det yttersta ansvaret om någon kommer till skada på lekområdet. För att förebygga olyckor bör lekplatsen besiktigas regelbundet och man ska ha en plan för att åtgärda de fel och brister som identifieras under en besiktning. En lekplats är inte säker bara för att den besiktigas – den är säker först när felen är åtgärdade.


 

50 % av alla olycksfall på en lekplats orsakas av fasta föremål så som lekutrustning, stenar och träd.

Det är du som ägare som ansvarar
för säkerheten på lekplatsen.

Hur får man korrekt information och hur ska riskerna bedömas?

Här har vi samlat de viktigaste ansvarsområdena från lekplatsägarens perspektiv i en och samma broschyr.

Fyll i formuläret nedan för att få materialet skicka till dig.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tillgång till den senaste informationen, produktnyheter, härliga tips, idéer och inspiration.