Hög kvalitet på besiktning av lekplatser & gym

PlayCare besiktigar lek- och träningsredskaps tekniska skick och eventuella brister. Vår certifierade personal ser till att besikta lekplatser samt besikta utegym, multifunktionsparker, skateboardparker och allmänna utrymmen. Detta för att kontrollera att de är uppdaterade och följer gällande säkerhetsstandarder. Se till att besikta lekplats och allmänna utrymmen med oss!

Reparation efter en gym- & lekplatsbesiktning

I besiktning av lekplats och gym ingår också förslag på reparationer av lekplatsen samt kostnadsberäkningar.

Våra besiktningstjänster

Du kan välja mellan olika besiktningstjänster:

  • Årlig besiktning.
  • Funktionell besiktning.
  • Installationsbesiktning.

Årlig besiktning av lekplats & gym

Årlig lekplatsbesiktning och besiktning av utegym innefattar rutinunderhåll, okulärbesiktning av kompletterande byggnader, en kartläggning och en underhållsrapport.

  • En bedömning av redskapens och säkerhetsunderlagets skick och en redogörelse över i vilken grad de uppfyller normerna.
  • Uppdatering av säkerhetsnivån efter reparationer eller byte av delar.
  • Långsiktig plan (förslag på reparation och modernisering samt kostnadsberäkning).

Funktionell besiktning

En besiktning av lekplatser och utegym rekommenderas att göra med 1-3 månaders intervall. Under besiktningen kontrolleras lek- och träningsredskapens funktion ur säkerhetssynpunkt.

  • Uppdatering av säkerhetsnivå efter reparationer eller byte av delar.
  • Slitage på rörliga delar.
  • Säkerhetsunderlagets yta och skick.
 

Installationsbesiktning

En slutbesiktning görs alltid i samband med att en lekplats eller ett utegym är färdigbyggt. Vid en gym- och lekplatsbesiktning gås hela området och alla redskap igenom ur säkerhetssynpunkt. Vi utför inledande besiktningar oberoende av tillverkare av redskapen.

De åtgärder som vidtas i anslutning till PlayCare besiktningstjänster sker alltid enligt gällande säkerhetsnormer.

Lekplatser: EN 1176-1177
Redskap för utegym: EN 16630
Arenor: EN 15312
Parkourutrustning: EN 16899

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tillgång till den senaste informationen, produktnyheter, härliga tips, idéer och inspiration.