Mångsidig besiktningstjänst av högsta kvalitet

PlayCare besiktigar lek- och träningsredskapens tekniska skick och eventuella brister. Vår certifierad besiktningspersonal kontrollerar att lekplatserna, utegymmen och multifunktionsparkerna, skateboardparkerna och de allmänna utrymmena är uppdaterade och följer gällande säkerhetsstandarder. I besiktningarna ingår också förslag på reparationer av lekplatsen samt kostnadberäkningar. Du kan välja mellan olika besiktningstjänster: årlig besiktning, funktionell besiktning och slutbesiktning samt besiktning av säkerhetsunderlag (HIC-testning).

Årlig besiktning

Innefattar rutinunderhåll, okulärbesiktning av kompletterande byggnader, en kartläggning och en underhållsrapport.

  • En bedömning av redskapens och säkerhetsunderlagets skick och en redogörelse över i vilken grad de uppfyller normerna.
  • Uppdatering av säkerhetsnivå efter reparationer eller byte av delar.
  • Långsiktig plan (förslag på reparation och modernisering samt kostnadsberäkning).

Funktionell besiktning

Rekommenderas att göra med 1-3 månaders intervall. Under besiktningen kontrolleras lek- och träningsredskapens funktion ur säkerhetssynpunkt.

  • Uppdatering av säkerhetsnivå efter reparationer eller byte av delar.
  • Slitage på rörliga delar.
  • Säkerhetsunderlagets yta och skick.
 

Slutbesiktning

Görs alltid i samband med att en lekplats eller ett utegym är färdigbyggt. Vid slutbesiktningen gås hela området och alla redskap igenom ur säkerhetssynpunkt.  Vi utför inledande besiktningar oberoende av tillverkare av redskapen.

Test av säkerhetsunderlag (HIC-test)

Lekplatsen och utegymmet behöver alltid ett underlag i ett material anpassat för användningsändamålet, vilket har stor betydelse användarnas säkerhet. Vi rekommenderar HIC-testning speciellt om du inte är helt säker på att det gamla säkerhetsunderlaget har de egenskaper som krävs.

De åtgärder som vidtas i anslutning till PlayCare besiktningstjänster sker alltid enligt gällande säkerhetsnormer.

Lekplatser: EN 1176-1177
Redskap för utegym: EN 16630
Arenor: EN 15312
Parkourutrustning: EN 16899