PlayCares årliga lekplatsbesiktning och allmänna besiktning ser till att lekredskapen och säkerhetsunderlagen både är säkra och fungerar tekniskt samt uppfyller gällande säkerhetsstandarder. Vi tillhandahåller även en åtgärdsplan för lekplatsen med tillhörande kostnadsberäkning. Du får tillgång till vår tjänst där du kan se all underhållsrapportering med eventuella brister och fel som upptäckts på lekplatsen samt nödvändiga åtgärder. Med utgångspunkt från rapporten kan du fatta beslut om underhåll och reparationer samt enkelt utföra dem själv eller anlita oss att sköta dem för dig.

Varför boka en årlig besiktning?

Vid den årliga besiktningen utvärderas den övergripande säkerhetsnivån på lekredskapen, det tekniska skicket och i vilken grad EN-säkerhetsnormerna uppfylls. Den årliga besiktningen kan kräva att man gräver fram eller till och med river vissa delar. Som årlig besiktningskund får du användar ID och lösenord till den webbaserade underhållsrapporten, så att du enkelt kan kontrollera föreslagna åtgärder, utförda reparationer och ändringar på varje redskap. En årlig besiktning sparar tid, besvär och pengar.
 

Som årlig besiktningskund får du:

  • En bedömning av redskapens och säkerhetsunderlagets skick och en redogörelse över i vilken grad de uppfyller normerna.
  • En redogörelse över eventuella murknade komponenter i trä.
  • En redogörelse över metalldelar som rostat.
  • En redogörelse över behov av målning av delar av utrustningen.
  • Uppdateringar av säkerhetsnivå efter reparationer eller byte av delar.
  • Långsiktig plan med förslag på reparationer och modernisering med tillhörande kostnadsberäkning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tillgång till den senaste informationen, produktnyheter, härliga tips, idéer och inspiration.