PlayCares slutbesiktning säkerställer att lekplatsen eller utegymmet är klar för användning efter underhåll eller reparation. PlayCare utför slutbesiktning av all utrustning, oberoende av tillverkare..

Kontrolleras av experter

  • Slutbesiktningen utförs alltid av våra professionella, certifierade besiktningsmän.
  • PlayCare har flera års erfarenhet av besiktningar av olika sorters utrustning.
  • På besiktningen kontrollerar vi att lekplatsen eller utegymmet har monterats korrekt.
  • Slutbesiktningar rekommenderas för alla monterade produkter för att vara säker på att lekplatsen eller utegymmet uppfyller säkerhetsnormerna. 
  • Ägaren till lekplatsen eller utegymmet ansvarar för att redskapen är rätt monterade.
  • En professionellt utförd montering och slutbesiktning ger betydande kostnadsbesparingar för kunden.
  • På besiktningarna följs säkerhetsnormerna EN 1176-1177 (lekplatser), EN 16630 (utegym), EN 15312 (arenor) och EN 16899 (parkourbanor). Dessutom följs myndigheternas bestämmelser vid besiktningarna.