Vid HIC-testning säkerställer man att säkerhetsytan är tillräckligt stötdämpande.

Med ett HIC-test fastställs säkerhetsytans fallhöjd, som i sin tur fastställer stötdämpningen.

  • Testet säkerställer att underlagets stötdämpning uppfyller säkerhetsnormerna EN 1176-1:2008.
  • HIC-värdet vid ett fall från produktens fallhöjd skall vara under 1 000. För att utföra HIC-testning krävs det professionell utrustning och att testet genomförs av en expert.
  • Våra certifierade besiktningsmän mäter de elastiska egenskaperna hos underlaget på lekplatsen med en särskild mätutrustning. Du får en rapport som består av en planritning över området eller redskapet med tillhörande mätpunkter.
  • HIC-testet bör utföras som en del av  slutbesiktningen. Parkens ägare är i lika hög grad ansvarig för skicket på parkens säkerhetsunderlag som på redskapen.

Med HIC-testning säkerställer man att underlaget uppfyller säkerhetskraven

Ett säkerhetsunderlag i gott skick skyddar mot fallskador och minskar risken för att snubbla eller halka. Den kan också fungera som en del av landskapet eller området som helhet. Med hjälp av mätningarna säkerställer man att underlaget uppfyller säkerhetskraven och undviker samtidigt onödiga investeringar i reparationer.
 

OBS!

Vi vill gärna påminna om att parkens ägare är ansvarig för såväl säkerhetsunderlagets skick som redskapen.