Nettipohjainen huoltoraportti

PlayCare –palvelun asiakkaana saat ainutlaatuisen edun. Nettipohjaiseen huoltoraporttiin kerätään puolestasi leikki- ja liikuntapaikan välineistä olevat tiedot yhteen paikkaan; valokuvat, välineluettelon, tehdyt toimenpiteet, ehdotetut korjaus- tai huoltotoimenpiteet kustannusarvioineen sekä runsaasti muuta tärkeää tietoa alueesta.

Helppokäyttöinen huoltoraportti on aina ajan tasalla. PlayCare –henkilökuntamme ylläpitää järjestelmässä olevia tietoja puolestasi. Huoltoraportti on ainoa laatuaan koko Suomessa.

Kaikki tärkeät tiedot yhdessä paikassa

Tarkastukset raportoidaan nettipohjaisen huoltojärjestelmän kautta. Jokainen käyttäjä saa omat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, jotka sisältyvät palveluun. Huoltoraportista on helppoa tehdä erilaisia hakuja ja korjaustilaukset voi tehdä suoraan huoltoraportin kautta.

Asiakkaan pyytäessä raportit voidaan toimittaa myös PDF-tiedostoina sähköpostin välityksellä tai lisätä asiakkaan omaan hallintajärjestelmään.

Huoltoraportissa on lisäksi:

  • Yleiskuva jokaisesta tarkastetusta pihasta ja kuvat sekä tuotenumerot pihalla olevista leikkivälineistä (ns. laiterekisteri).
  • Pihakohtainen toimenpidesuunnitelma helpottamaan pitkän tähtäimen suunnittelua sekä saneeraustarpeen kiireellisyysluokitus A-D. (ns. tarkastussuunnitelma).
  • Kaikki viat luokiteltuna kiireellisyysluokkiin X–D, jotta asiakkaan on helppoa priorisoida kiireellisimpien vikojen korjauksia (voidaan käyttää myös asiakkaan omaa luokittelua).
  • Korjaushinnat niille vioille ja puutteille, jotka on järkevää korjata.
  • Leikkipihan huoltohistoria.

    Laiterekisterin, toimenpidesuunnitelman ja huoltohistorian ylläpitäminen kuuluu omistajan vastuulle. Vahingon sattuessa pihalla voidaan PlayCare-huoltoraportin perusteella helposti osoittaa, että leikkialueen dokumentit ovat tallessa ja että kaikki voitava vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi on tehty.
PlayCaren huoltoraporttiin kirjautuminen

PlayCaren asiakkaana saat käyttöösi tunnukset ainutlaatuiseen huoltoraporttipalveluun. Palveluun on helppo kirjautua, ja sieltä löydät kootusti huollettavan kohteen keskeiset tiedot kuvineen.

PlayCare huoltoraportti toimenpidesuunnitelma

Toimenpidesuunnitelma antaa yleiskuvan kohteen huoltotoimenpiteistä ja korjaustarpeista.

PlayCaren huoltoraportin välinelistaus

Leikki- tai liikunta-alueella olevien tuotteiden listaus kuvineen PlayCare huoltoraporttipalvelussa.

PlayCare tarkastajan muistiinpanot huoltoraportissa

Sertifioidun PlayCaren tarkastajan kohteesta tekemiä muistiinpanoja asiakkaan työn helpottamiseksi.

Kohteen havaittujen puutteiden listaus PlayCare huoltoraporttipalvelussa

Huolletavassa kohteessa havaittujen puutteiden listaus PlayCaren huoltoraporttipalvelussa helpottaa asiakkaan päätöksentekoa.

Vikailmoituksen lisätiedot PlayCare huoltoraportissa

Huollettavassa kohteessa havaittujen puutteiden lisätiedot PlayCaren huoltoraporttipalvelussa.

13vuoden kokemus
28 675 huollettua, asennettua ja Uuden Elämän saanutta leikki- ja liikunta-aluetta
399 360tehtyä työtuntia