Montering av proffs

PlayCare monteringstjänst tar hand om monteringen av all lek- och träningsutrustning samt övriga inventarier. Vi monterar såväl enskilda redskap som större helheter. Vår mest heltäckande monteringstjänst omfattar nödvändiga markarbeten, montering och installation av redskap, säkerhetsunderlag, färdigställande av området, inledande besiktning och administration av hela projektet. Våra utbildade montörer ser till att lekparken eller utegymmet är trygg att använda.

Ett parkbygge består av många faser

Att anlägga en park sker i många olika faser. Allt kan inte förutses varav den totala kostnaden kan komma som en överraskning. Vi har många års erfarenhet i ryggen och säkerställer bästa slutresultat. Du kan utan bekymmer överlåta hela anläggningsprojektet åt PlayCare.

Låt experterna ta hand om monteringen

Vår monteringstjänst ansvarar för att parken blir färdig enligt den överenskomna tidtabellen och uppfyller de högsta kvalitetskriterierna.

 

PlayCares nyckelfärdiga monteringsservicepaket omfattar:

  • Projektadministration
  • Fast pris
  • Nödvändiga markarbeten
  • Eventuella rivningsarbeten
  • Montering och installation av redskap
  • Säkerhetsunderlag och leksand
  • Eventuella kostnader för avfallshantering och återvinning
  • Slutbesiktning

Vi värnar om miljön

I samband med anläggningen värnar vi även om miljön. Om arbetet består av sanering av en lekpark eller ett utegym ansvarar vi för bortforsling av mark och rivningsavfall till återvinningsstation enligt miljölagen. 
Du kan beställa anläggningsarbeten antingen som en nyckelfärdig tjänst eller som en skräddarsydd lösning just för dina behov!  

Monteringstjänst

Om du enbart behöver hjälp med montering av lek- och träningsredskap och andra inventarier utför vi detta med största omsorg.

Monteringstjänst till fast pris 
- Vi ser till att redskapen monteras i rätt ordning och att måtten stämmer i förhållande till varandra. 
- Vi ser till att höjdläget och djupet på grunderna är enligt arbetsbeskrivningen. 
- Vi gör en slutbesiktning av alla inventarier efter monteringen, så att du som kund tryggt kan börja använda dem.

Obs!

Vi har utbildade montörer. Monteringsarbetet sker enligt säkerhetsnormerna. Vi ger två (2) års garanti på vårt monteringsarbete. Vi arbetar effektivt. Exempelvis en lekplats på gården till ett bostadsbolag blir färdig på 2 –3 dagar. Vår monteringstjänst är rikstäckande.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tillgång till den senaste informationen, produktnyheter, härliga tips, idéer och inspiration.