Montering av lekplats & utegym

PlayCare monteringstjänst tar hand om monteringen av all lek- och träningsutrustning samt övriga inventarier. Vi monterar såväl enskilda redskap som större helheter. Vi har en lösning för dig oavsett om du vill ha hjälp med att bygga lekplats eller att bygga utegym.

Vår mest heltäckande monteringstjänst omfattar:

 • Nödvändiga markarbeten.
 • Montering och installation av redskap.
 • Säkerhetsunderlag.
 • Färdigställande av området.
 • Inledande besiktning.
 • Administration av hela projektet.

Våra utbildade montörer ser till att lekparken eller utegymmet kan användas tryggt.

Parkbygge består av många steg

Att anlägga en park sker i flera olika steg. PlayCare har många års erfarenhet av helentreprenad och säkerställer alltid ett tryggt och bra slutresultat

Låt experter bygga utegym och lekplatser

Vår monteringstjänst ansvarar för att parken blir färdig enligt den överenskomna tidtabellen och uppfyller kvalitetskriterierna.

 

PlayCares nyckelfärdiga monteringsservicepaket omfattar:

 • Projektadministration.
 • Fast pris.
 • Nödvändiga markarbeten.
 • Eventuella rivningsarbeten.
 • Montering och installation av redskap.
 • Fallskyddunderlag.
 • Eventuella kostnader för avfallshantering och återvinning.
 • Slutbesiktning.

Vi värnar om miljön

I samband med anläggningen värnar vi även om miljön. Om arbetet består av sanering av en lekpark eller ett utegym ansvarar vi för bortforsling av mark och rivningsavfall till återvinningsstation enligt miljölagen. 

Du kan beställa anläggningsarbeten antingen som en nyckelfärdig tjänst eller som en skräddarsydd lösning just för dina behov!  

Monteringstjänst

Om du enbart behöver hjälp med att bygga lekplats, träningsredskap och andra inventarier utför vi detta med största omsorg.

Monteringstjänst till fast pris 

 • Vi ser till att redskapen monteras i rätt ordning och att måtten stämmer i förhållande till varandra. 
 • Vi ser till att alla höjder och mått på redskap följer monteringsanvisningar. 
 • Vi gör en slutbesiktning av alla inventarier efter monteringen, så att du som kund tryggt kan börja använda dem.

Viktig information!

Allt monteringsarbete sker enligt säkerhetsnormerna samt av utbildade montörer.

Vi ger två (2) års garanti på vårt monteringsarbete.

Vår monteringstjänst är rikstäckande.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tillgång till den senaste informationen, produktnyheter, härliga tips, idéer och inspiration.