Nytt Liv – Låt lekområdet blomma ut på nytt

Nytt Liv är en tjänst som väcker liv i en lekpark eller ett träningsområde som är i dåligt skick. Lek- och träningsredskap som är slitna av användning men med intakta konstruktioner målas, trasiga delar byts ut eller lagas och lekredskapens säkerhet kontrolleras. Vi utför upprustning av hela lekplatser och utegym efter kundens önskemål.
 

Tjänsten Nytt Liv:

 • Vi ytbehandlar lek- och träningsredskap samt park- och gatumöbler.
 • Vi förnyar trasiga komponenter som utgör en fara, som exempelvis väggelement, broar och skenor.
 • Vi byter ut reservdelar och ersätter trasiga delar.
 • Småtillbehör ingår i priset.
 • Vi ser till att lekredskap och träningsredskap är säkra. 

 

 

 • Vi rengör lösa material (grus, sand och flis).
 • Vi utför alla arbeten utifrån väderförhållanden.
 • Tjänsten Nytt Liv erbjuds även under vintern.
 • Priset på tjänsten Nytt Liv varierar beroende på objekt. Vi säkerställer att du som beställaren inte drabbas av överraskande kostnader under arbetets gång.
 • I tjänsten ingår arbete, färg, fästanordningar och andra små relaterade tillbehör.
 • Tjänsten Nytt Liv kan användas för produkter från alla tillverkare.
   

Varför tjänsten Nytt Liv?

 • Större lekvärde som uppmuntrar barnen att börja använda lekredskapen på nytt. 
 • Ökar trivseln på lekplatsen och dess användningsgrad. 
 • Ökar säkerheten på lekplatsen eller i parken.
 • Förlänger produkternas livslängd betydligt, vilket tryggar fastighetens värdeökning och gör den mer attraktiv.
 • Främjar en hållbar utveckling.

OBS!
100 %förbättring av lekområdet.
50 % billigare när du förnyar lekplatsen genom Nytt Liv.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tillgång till den senaste informationen, produktnyheter, härliga tips, idéer och inspiration.