NYHET – Rengöring av fallskyddsunderlag

Vi rengör smutsiga, slitna och gamla underlag av konstgräs och gummi samt underlag med sand, flis och grus. Efter rengöringen blir underlaget återigen nästan som nytt och uppfyller säkerhetsnormerna, är fritt från skräp samt behagligt att använda.

Rengöring av konstgräs

Våtrengöring av konstgräs är en djuprengöring som avlägsnar skräp och annan smuts. Våtrengöring sliter inte på konstgräset på samma sätt som traditionell torrborstning. Våtrengöring kan göras oberoende av väder, och kan därför även utföras vid regn.

Med våtrengöring avlägsnas småpartiklar blandade med gummi- och sandkorn som fastnat i konstgräset. Gräset blir mjukare och återfår sin gröna färg. Vattenstrålen ger en djupare rengöring av underlaget än bara ytan på gräset och gör att gräsmattan åter släpper igenom vatten.

Rengöring av gummiunderlag

Rengöring av gummiunderlag är framförallt för lekplatser och små idrottsytor, men fungerar även för rengöring av stenbeläggning.

Ytan på gummiunderlaget rengörs med roterande munstycken som med högtryck avlägsnar smuts. Det smutsiga vattnet sugs samtidigt in igen via suganordningen. På det sättet kommer inte smutspartiklarna tillbaka ner i underlaget och underlagets vattengenomsläpplighet och stöddämpningsförmåga återställs. Rengöringen av gummiunderlaget (högtryckstvätt) är miljövänlig och fri från kemikalier.

Nyhet! Rengöring av sand-, flis- och grusunderlag

Sand-, flis- och grusunderlag på lek- och träningsområden rengörs så att deras säkerhetsnivå och stötdämpningsförmåga återställs enligt EN 1177-normerna. Denna rengöringsmetod fungerar även på beachvolleyplaner, badstränder och i längdhoppningsgropar.

Underlaget rengörs från löst material, blandas, luftas och mjukas upp ända ner till säkerhetsunderlaget d.v.s. 40 cm ner. I samband med rengöringen avlägsnar vi skräp, stenar och annat löst material som inte ska vara i underlaget.

OBS!

Ett underlag som rengörs regelbundet håller 10 år längre än ett underlag som inte rengörs.

TÜVtestad
EN 1176UPPFYLLER EUROPEISKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA EN 1176 OCH EN 1177.
ETT MILJÖVÄNLIGT VAL

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tillgång till den senaste informationen, produktnyheter, härliga tips, idéer och inspiration.